Katedra středoevropských studií

O nás

Katedra středoevropských studií realizuje výuku a výzkum jazyků, kultur a historie střední Evropy. Zaměřuje se především na visegrádský region Polska, Slovenska, Maďarska a Česka s přirozenými přesahy například do německé Lužice, ukrajinské Haliče či Běloruska. Pokud jde o konkrétní jazyky regionu, katedra poskytuje studium maďarštiny, polštiny, romštiny a slovenštiny.

Na naší katedře lze studovat bakalářské a magisterské obory středoevropská studia a romistika. Ve spolupráci s dalšími katedrami a ústavy fakulty zajišťujeme i realizaci doktorských oborů: slovanské filologie, slovanské literatury, jazyky zemí Asie a Afriky a dějiny a kultury zemí Asie a Afriky. Náš výzkum spadá do různých vědeckých oblastí, zejména lingvistiky, literární vědy, historie a kulturní antropologie. V této rozmanitosti se odráží multidisciplinární povaha našich studijních oborů a různorodost výzkumných zájmů našich pracovníků.

Katedra středoevropských studií patří k mladším pracovištím Filozofické fakulty. Její jednotlivé složky – hungaristika, polonistika, romistika a slovakistika – však mají už dlouhou historii. Hungaristika se na pražské univerzitě začala vyučovat v roce 1853. Katedra polského jazyka a literatury byla na fakultě založena v roce 1923. Mladší je Kabinet slovakistiky, který vznikl rok po rozpadu Československa – v roce 1994. Tyto tři filologicky zaměřené obory se v roce 2006 sloučily v rámci někdejšího Ústavu slavistických a východoevropských studií a od roku 2011 tvoří samostatnou Katedru středoevropských studií. Studijní obor romistika byl otevřen v roce 1991 a v roce 2000 byl pak zřízen Seminář romistiky jako samostatné oddělení Ústavu jižní a centrální Asie FF UK. Seminář je součástí Katedry středoevropských studií od r. 2015.

Zdroje: http://kses.ff.cuni.cz/katedra

Sídlo katedry

Katedra středoevropských studií – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Náměstí Jana Palacha 2,

116 38, Praha 1

Kontaktní informace

Sekretariát:        Erdélyi Veronika

E-mail:                  veronika.erdelyiova@ff.cuni.cz

Telefon:              +420 221 619 819


Prágai Magyar közösségi portál
Ön a Prágai magyar portál oldalain van.
ADY ENDRE DIÁKKÖR Ryťířská 27 Praha 1 110 00
Balassi Intézet Prágai magyar kulturális intézet
Budapest étterem Slezská 909/86 130 00 Praha 3 +420 602 221 323
Coexistentia - Együttélés Politikai Mozgalom
CSMMSZ Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége
CSMOT Csehországi Magyar Orvosok Társasága tel: +420/724/086566
GÖRGEY ARTÚR TÁRSASÁG Rez 45 Husinec Rez CZ 250 68 Telefon: + 420 220 940 190 + 420 266 172 073
Iglice egylet Spolek Iglice Egylet, Slunečnicová 2975/3, Praha 10, 106 00 tel: 604 456 604 (Serédi László)
Közép-Európai Tanulmányok Tanszék Katedra středoevropských studií Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze náměstí Jana Palacha 2 116 38 Praha 1 tel.: +420 221 619 819
Mille-Domi Dům národnostních menšin – Praha II. emelet Vocelova602/3 120 00 Praha 2
Nyitnikék
Magyar Köztársaság Prágai Nagykövetség Pod Hradbami 17, Praha 6-Střešovice +(420)-220-317-200
PRÁGAI REFORMÁTUS MISSZIÓI GYÜLEKEZET Prága 1, Klimentská ulice 18
Pszicho-klub