Iglice / O nás
O nás

Spolek Iglice je občanské sdružení se sídlem v Praze, které vzniklo v roce 2002 z důvodu, že některé rodiny smíšené či zcela maďarské cítily potřebu umožnit svým dětem intenzivnější kontakt s podobnými dětmi, slyšet maďarštinu i z jeviště v podání herců a jiných umělců, a v neposlední řadě zdokonalovat se v ní, a chtěly proto činnosti do té doby koordinované hodně omezeným okruhem osob ze Svazu Maďarů žijících v českých zemích a z Maďarského kulturního střediska v Praze položit na širší platformu. Spolek tvoří v současné době přibližně třicítka členů z maďarských nebo smíšených rodin žijících v Praze a blízkém okolí. Její činnost se však týká ca 60 dětí a jejich rodičů. Název spolku, iglice, znamená maďarsky rostlinku jménem jehlice trnitá. Při výběru jsme neměli na mysli ty trny, nýbrž fakt, že se velmi často vyskytuje v maďarské lidové poezii a že toto slovo je převzaté ze slovanských jazyků a poukazuje na soužití Maďarů a Slovanských národů, které obě strany obohacovalo. Práci spolku je od počátků nápomocné Maďarské kulturní středisko v Praze, které nám umožňuje využívat učebny a dává k dispozici svůj velký sál pro účely představení. Učebna byla postupem času vybavena vším, co je pro výuku ve školce a škole potřebné. Neobešli bychom se však bez finanční podpory Ministerstva školství ČR a Magistrátu hl. m. Prahy. Naši činnost podporuje i Nadace Rákóczi fungující v Čechách a některé nadace či ministerstva z Maďarska.

Spolek vyvíjí pravidelné i nepravidelné aktivity, z nichž všechny mají za cíl zprostředkovávání maďarského jazyka dětem různých věkových kategorií. Mravenčí práce se odehrává v hernách pro předškolní dětí rozdělené do dvou věkových kategorií 2-4 a 4-6 let (pro zjednodušení jim říkáme školka), dále při hravé výuce školou povinných dětí rozdělených do tří věkových kategorií prvňáci, druhá až šestá třída, a výše (opět pro jednoduchost škola). Možnost setkávání všech věkových kategorií zajišťují divadelní a jiná představení pořádaná našim spolkem. Pojímáme je tak trochu jako živé hodiny maďarské literatury. Při výběru umělců a představení se soustřeďujeme na maďarské pohádky, epická díla, zhudebněné básně a lidovou tradici. Od loňského roku se s půlroční pravidelností konají projektové víkendy v přírodě, kde jsou děti intenzivně seznamovány s kapitolami evropských a maďarských dějin. Nejnáročnější akcí je letní rodinný tábor lidových tradic. Koná se pravidelně v Maďarsku na různých místech a kromě lidových písní, tanců, řemesel a tradic mají děti a potažmo i jejich rodiče možnost seznámit se i s pamětihodnostmi Maďarska.

Zdroje: http://www.iglice.org/mirolunkCZ.php

 

Sídlo spolku

Spolek Iglice Egylet, Slunečnicová 2975/3, Praha 10, 106 00

 

Bankovní spojení a statistické identifikátory

Číslo účtu:                           51-0660480257/0100, Komerční banka, IBAN CZ4401000000510660480257

IČO:                                      26603608

DIČ:                                       CZ26603608


Prágai Magyar közösségi portál
Ön a Prágai magyar portál oldalain van.
ADY ENDRE DIÁKKÖR Ryťířská 27 Praha 1 110 00
Balassi Intézet Prágai magyar kulturális intézet
Budapest étterem Slezská 909/86 130 00 Praha 3 +420 602 221 323
Coexistentia - Együttélés Politikai Mozgalom
CSMMSZ Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége
CSMOT Csehországi Magyar Orvosok Társasága tel: +420/724/086566
GÖRGEY ARTÚR TÁRSASÁG Rez 45 Husinec Rez CZ 250 68 Telefon: + 420 220 940 190 + 420 266 172 073
Iglice egylet Spolek Iglice Egylet, Slunečnicová 2975/3, Praha 10, 106 00 tel: 604 456 604 (Serédi László)
Közép-Európai Tanulmányok Tanszék Katedra středoevropských studií Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze náměstí Jana Palacha 2 116 38 Praha 1 tel.: +420 221 619 819
Mille-Domi Dům národnostních menšin – Praha II. emelet Vocelova602/3 120 00 Praha 2
Nyitnikék
Magyar Köztársaság Prágai Nagykövetség Pod Hradbami 17, Praha 6-Střešovice +(420)-220-317-200
PRÁGAI REFORMÁTUS MISSZIÓI GYÜLEKEZET Prága 1, Klimentská ulice 18
Pszicho-klub