Svaz Maďarů žijících v českých zemích

O nás

V únoru 1990 byla založena nevelká nová organizace, Svaz Maďarů žijících v českých zemích. Chceme se představit české veřejnosti, protože se jí to týká. Nejen se představit: chceme se ujistit jejím pochopením, jejími sympatiemi, její důvěrou, její morální podporou. Jak je vidět, nechceme toho málo. V českých zemích se maďaři ocitli z různých příčin, za různých okolností a různými způsoby. Mnozí – někteří již za dob první republiky, většina však v posledních čtyřech desetiletích – přibyli do hlavního města republiky z důvodů služebních, pracovních či studijních, a často se tu z rozmanitých důvodů usídlili natrvalo. V letech následujících těsně po druhé světové válce – je to jedna z hořkých kapitol soužití našich národů – bylo mnoho maďarských rodin svévolně přesídleno ze Slovenska do českých zemí, zejména do pohraničí. Neuvádíme to na tomto místě za účelem jitření někdejších ran, nýbrž na vysvětlenou. Dnes jsou již ostatně oni nebo jejich potomci trvale sem připoutáni a svými individuálními osudy, většinou i rodinnými svazky, se začlenili do života ostatních obyvatel Čech a Moravy.

Tento Svaz není míněn jako politická organizace. Jeho stanovy uvádějí v podstatě tři hlavní cíle. Jsou to: za prvé sebevzdělávání v rodném jazyce a všemožné uspokojování kulturních, popřípadě jiných potřeb Maďarů žijících v českých zemích, za druhé samostatná a nezávislá účast na životě a problémech veškerého maďarského obyvatelstva v Česku a do třetice poznání česko-maďarských vztahů v minulosti a jejich přátelské rozvíjení v přítomnosti a budoucnosti. Více na www.csmmsz.org.

Zdroje: www.csmmsz.org

 

Sídlo svazu

Centrála:  K Botiči 2,

101 00 Praha 10

Kontaktní informace

Telefon:              +420 271 746 932

Fax:                      +420 271 746 913

E-mail:                 csmmsz-praha@csmmsz.org

Web:                       www.csmmsz.org

Elnök:                   Rákóczi Anna


Prágai Magyar közösségi portál
Ön a Prágai magyar portál oldalain van.
ADY ENDRE DIÁKKÖR Ryťířská 27 Praha 1 110 00
Balassi Intézet Prágai magyar kulturális intézet
Budapest étterem Slezská 909/86 130 00 Praha 3 +420 602 221 323
Coexistentia - Együttélés Politikai Mozgalom
CSMMSZ Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége
CSMOT Csehországi Magyar Orvosok Társasága tel: +420/724/086566
GÖRGEY ARTÚR TÁRSASÁG Rez 45 Husinec Rez CZ 250 68 Telefon: + 420 220 940 190 + 420 266 172 073
Iglice egylet Spolek Iglice Egylet, Slunečnicová 2975/3, Praha 10, 106 00 tel: 604 456 604 (Serédi László)
Közép-Európai Tanulmányok Tanszék Katedra středoevropských studií Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze náměstí Jana Palacha 2 116 38 Praha 1 tel.: +420 221 619 819
Mille-Domi Dům národnostních menšin – Praha II. emelet Vocelova602/3 120 00 Praha 2
Nyitnikék
Magyar Köztársaság Prágai Nagykövetség Pod Hradbami 17, Praha 6-Střešovice +(420)-220-317-200
PRÁGAI REFORMÁTUS MISSZIÓI GYÜLEKEZET Prága 1, Klimentská ulice 18
Pszicho-klub