Prágai Református Missziói Gyülekezet/Rólunk

Prágai Magyar Református Missziói Gyülekezet

A Prágai Református Gyülekezet a Szlovákiai Református Egyház egyetlen missziói gyülekezete. Nem jogi személy, mivel Csehországban a Református Egyház nem tartozik a hivatalosan bejegyzett egyházak közé. Távlati cél az, hogy a csehországi reformátusságot összekovácsolva sikerüljön Csehországban is bejegyeztetni a Református Egyházat.

Ezért missziói gyülekezetként a gyülekezet célja egy országos szintű missziós munka beindítása. Erre tesz törekvéseket Pilzenben, Brünnben, Osztraván és Teplicén, ahol igyekszik egyre rendszeresebb evangelizációs és istentiszteleti alkalmakat tartani. A szervezésben nagy segítséget jelentenek a CsMMSz (Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége) helyi szervezetei, klubjai. A pilzeni alkalmak szervezésében Szabó László nyugalmazott lelkipásztor, míg a brünni istentiszteletek szervezésében Kovács Lajos helyi huszita lelkipásztor segít, aki már korábban is tartott ökumenikus istentiszteleteket a városban.

Kérjük, hordozza imádságban a csehországi reformátusság ügyét!

Történelmi áttekintés

„A mai Csehország területén élő magyarok valójában Cseh-, Morvaország és Szilézia nem eredeti lakosai. A magyar nemzeti kisebbség cseh területen a történelmi fejlődés eredményeként jött létre a volt Csehszlovákia két önálló államra, Csehországra és Szlovákiára való felosztásával.”

A múltat – konkrétan a türelmi rendelet (1781. október 13.) utáni időszakot – tekintve azonban mégis található példa magyarok Csehországban történő letelepedésére. Ez pedig szorosanösszefügg a kálvinizmus terjedésével. A 18. század fordulóján ugyanis, a cseh testvéregyház megsegítésére magyar lelkészek érkeztek Csehországba – név szerint Végh János, Tardy Mózes és Molnár Eduárd. A cseh és morva énekes- és imakönyvekben a mai napig megtalálható munkásságuk eredménye, amely a cseh protestantizmus újjászületésének is alapjául szolgált.

„Az utolsó népszámlálás eredményei szerint, amely 2001-ben történt, Csehországban a magyar nemzetiséghez 14.672 személy jelentkezett, amely 26%-os csökkenést jelentett az 1991-es eredményekkel szemben. Ez a csökkenés érezhető volt a többi kisebbségnél is. Ennek egyik okaként szerepel többek között az a tény is, hogy ez az adat az íven nem volt kötelezően kitöltendő. Több szakember nézete szerint jelenleg Cseh-, Morvaország és Szilézia térségében kb. 25 ezer magyar nemzetiségű polgár él. Legsűrűbb összetétele a Morva-Szilézia (2.514), Ústí nad Labem (2.106), Közép-Csehország (1.854), Prága (1.671) és Karlovy Vary (1.557) megyékben található.” 

(Hyvnar Anna beszámolója  A felszívódás veszélye, a fennmaradás esélyei című, 2009-es, bécsi kiadású könyvből)

A mai csehországi szórványmagyarság kis létszáma ellenére is gazdag közösségi életet él. A magyar kulturális élettel, a Prágában (bár nem hivatalosan, de) működő óvodával, a néptánccsoportokkal (Brünn, Prága), a diákélettel (AED, KAFEDIK) egyetemben ugyanez elmondható az itt élő magyar keresztények illetve keresztyének hitéletéről is.

Magyar nyelvű katolikus misék 1992 ádventjától 12 éven keresztül havonta voltak tartva Prágábana prágai magyar reformátusság pedig 1993 februárjától tart rendszeresen istentiszteleteket. Az első időszakban a Károly Egyetem Teológiai Karán tanuló teológusok váltották egymást a szolgálatban, 1997 őszétől a gyülekezetnek állandó lelkésze lett és azóta viseli  a „Prágai Református Missziós Gyülekezet” nevet. A gyülekezet a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (SzRKE) kötelékébe tartozik.

Sajnos a katolikus misék Mannesz atya távozásával 2004-ben megszűntek és ebben a mai napig sincs változás. Pozitív és követendő példaként szolgálhat viszont az, hogy a református egyházi alkalmakat a katolikusok is látogatják – a prágai református gyülekezet nyitott az ökuméné felé.

Ez a honlap a csehországi keresztyénséget hivatott összekovácsolni – beszámolva az országban történt egyházi eseményekről, alkalmakról. Az országos szintű missziói munka beindításán kívül a Prágai Magyar Református Missziós Gyülekezetnek nem titkolt célja a Református Egyház csehországi bejegyezetetése.

Adja Isten, hogy sikerüljön e törekvés!

„Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20)


Prágai Magyar közösségi portál
Ön a Prágai magyar portál oldalain van.
ADY ENDRE DIÁKKÖR Ryťířská 27 Praha 1 110 00
Balassi Intézet Prágai magyar kulturális intézet
Budapest étterem Slezská 909/86 130 00 Praha 3 +420 602 221 323
Coexistentia - Együttélés Politikai Mozgalom
CSMMSZ Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége
CSMOT Csehországi Magyar Orvosok Társasága tel: +420/724/086566
GÖRGEY ARTÚR TÁRSASÁG Rez 45 Husinec Rez CZ 250 68 Telefon: + 420 220 940 190 + 420 266 172 073
Iglice egylet Spolek Iglice Egylet, Slunečnicová 2975/3, Praha 10, 106 00 tel: 604 456 604 (Serédi László)
Közép-Európai Tanulmányok Tanszék Katedra středoevropských studií Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze náměstí Jana Palacha 2 116 38 Praha 1 tel.: +420 221 619 819
Mille-Domi Dům národnostních menšin – Praha II. emelet Vocelova602/3 120 00 Praha 2
Nyitnikék
Magyar Köztársaság Prágai Nagykövetség Pod Hradbami 17, Praha 6-Střešovice +(420)-220-317-200
PRÁGAI REFORMÁTUS MISSZIÓI GYÜLEKEZET Prága 1, Klimentská ulice 18
Pszicho-klub