Balassi Intézet
oj_01.06_kep_2
Prága / (N)ők is hősök – fotókiállítás

2017. június 1. – július 31., Prága, Balassi Intézet

(N)ŐK IS HŐSŐK – FOTÓKIÁLLÍTÁS, a Balassi Intézet szervezésében.

A kiállítás témája: magyar női sorsok az I. világháborúban

Megnyitó: június 1., 18.00

A kiállítást Lukáš Novotný, a Pilseni Nyugat-Csehországi Egyetem Bölcsészettudományi Kara Történettudományi Tanszékének vezetője nyitja meg.

A megnyitón közreműködik Kutas Ágnes énekes, hegedűs.

(N)ŐK IS HŐSŐK – Magyar női sorsok az I. világháborúban

Az I. világháborút tekintjük az első modern háborúnak. Igaz ez abban az értelemben is, hogy nem csupán a hadseregeknek kellett megküzdeni egymással, hanem a hadviselő felek az egész társadalmukat igyekeztek mozgósítani a győzelem érdekében. Éppen ezért a háború Magyarország számára sem csak a hadköteles korú férfiak részvételével zajlott, hanem aktív szerepet vállalt benne az akkori országban élt mintegy 11 millió nő is.

Ha a fegyveres harcokban – néhány érdekes, de nagyon csekély számú kivételtől eltekintve – csak a férfiak vettek is részt, a nőkre is fontos feladatok hárultak. A férfiak lelkesítése, a sebesültek ápolása a hagyományos elvárások közé tartozott, de ezt most kiegészítette, hogy a milliószámra a frontra került férfiak helyét is zömmel a nőknek kellett betölteni a gazdaságban. Az elhúzódó háborúban a termelés fenntartása fontos feladattá lett, s mivel a megtermelt javakból elsősorban a harcoló hadseregek részesültek, a hátországban maradtak ellátása egyre romlott. Ennek kárvallottjai közé tartoztak a sok esetben családfenntartói szerepre kényszerült nők is. A hátország lakói azonban nem csak materiális értelemben nélkülöztek. Sokaknak ennél is nehezebb lehetett a lelki szenvedés: az aggódás a szeretett fiúért, fivérért, férjért vagy kedvesért. A remény, hogy épségben visszatér. A szomorúság, ha fogságba került, megsebesült, ha csonkán és betegen térhetett csak haza. A hősi halált haltak után maradt százezernyi gyászoló tragédiájáról nem is szólva.

A nők háborús áldozathozatala ugyan egészen más jellegű volt, mint a hazájukért véráldozatot hozó férfiaké, de a háború jellegéből fakadóan szintén nélkülözhetetlennek bizonyult.

A Balassi Intézet kiállítása a nők küzdelmes helytállását mutatja be különböző aspektusokból, néhány jellemző levél-, naplórészlet, korabeli újságcikk, megannyi, eddig nem látott fotó segítségével.

Kurátorok: Bodnár Zita, Kincses Károly fotótörténész és ifj. Bertényi Iván történész

Együttműködő partnerek: Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Országos Széchenyi Könyvtár, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Magyar Nemzeti Múzeum.

A megnyitó után 19 órakor kerül sor a SZÜRKE SENKIK c. film vetítésére a MI nagytermében. Kovács István rendező 2016-ban forgatott filmjének története az első világháborúban játszódik.

No comments so far!
Leave a Comment


Prágai Magyar közösségi portál
Ön a Prágai magyar portál oldalain van.
ADY ENDRE DIÁKKÖR Ryťířská 27 Praha 1 110 00
Balassi Intézet Prágai magyar kulturális intézet
Budapest étterem Slezská 909/86 130 00 Praha 3 +420 602 221 323
Coexistentia - Együttélés Politikai Mozgalom
CSMMSZ Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége
CSMOT Csehországi Magyar Orvosok Társasága tel: +420/724/086566
GÖRGEY ARTÚR TÁRSASÁG Rez 45 Husinec Rez CZ 250 68 Telefon: + 420 220 940 190 + 420 266 172 073
Iglice egylet Spolek Iglice Egylet, Slunečnicová 2975/3, Praha 10, 106 00 tel: 604 456 604 (Serédi László)
Közép-Európai Tanulmányok Tanszék Katedra středoevropských studií Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze náměstí Jana Palacha 2 116 38 Praha 1 tel.: +420 221 619 819
Mille-Domi Dům národnostních menšin – Praha II. emelet Vocelova602/3 120 00 Praha 2
Nyitnikék
Magyar Köztársaság Prágai Nagykövetség Pod Hradbami 17, Praha 6-Střešovice +(420)-220-317-200
PRÁGAI REFORMÁTUS MISSZIÓI GYÜLEKEZET Prága 1, Klimentská ulice 18
Pszicho-klub