Folyóiratok
Munka, jólét és az emberiség boldogsága

1932 November, Korunk, Szalay István

Munka, jólét és az emberiség boldogsága a cime annak a hatalmas munkának, amely az angol kiadással egyidejűleg német nyelven is megjelent H. G. Wells tollából. (Arbeit,Wolhstand und das Glück der Menscheit, Zsolnay-Verlag Wien-Berlin, 1932).

 

Legyünk igazságosak: ez a több mint ezer oldaliba invesztált munka, a szorgalom és a tudás, melynek a révén a modern élet ez enciklopédiája felépül az olvasó előtt, a bonyolult gazdasági és technikai folyamatok leírásának a tisztasága, a stilus pregnanciája, —mindezek bámulatraméltóak. Egyes fejezeteket egyenesen feszült izgalommal olvas az ember, állandó kábulattal az anyag nagyméretűsége előtt, hálával az ügyes tagolásért, amelynek a hatását a pompás és meggyőző képstatisztikák még emelik.

 

Wells azonban többet akar. Számára nem elég csupán áttekintést nyujtani technikánk, kulturánk és gazdaságunk jelenlegi helyzetéiről és feilödéséről, — Wells ezzel a munkájával meg akarja mutatni az emberiségnek az utat is a jövőbe.

 

Wells tétele a következő: mai helyzetünk rossz s hogy rossz ennek fő, hogy ne mondjuk egvetlen oka az. hogy az emberek többsége még nem tanulmányozta Wells műveit. Ha megtennék — el sem képzelhető, mily simán és gyorsan követné az emberiség munkáját és jólétét a boldogság is.

 

“Miközben a felnőttek szorgalmasan tanulgatják, hogy az agresszív nacionalizmus áldatlan szemfényvesztés, addig gyermekeink legnagyobb részéből ugyanolyan buzgalommal, olyan apró patriotákat csinálnak, mint belőlünk a háború előtt.” Ez téves. Mert hiszen mi sem egyszerűbb, mint ennek a helytelenségnek a beszüntetése. A tanítók a hibásak. A felnőttek ellenzik az agressziv nacionalizmust, csak a tanitók esküdtek titkosan össze, egyedül ők, hála Isten azonban „a tanítók sem lehetnek tartósan figyelem nélkül a közvéleményre” s mert ez a közvélemény ismeretesen oly szélsőségesen pacifista és antinacionalista…

 

Ily´ értelemben tanit Wells. „A frázisokkal dolgozó marxizmusra” vonatkozólag csak fölénye van, emellett azonban lemond arról, hogy az olyan megállapításait mint „a modern proletár rendszerint gyermektelen”, vagy „sem az ügyvéd, sem az orvos nem dolgozik meghatározott honorárium szerint”. (hanem természetesen csak idealizmusból) s hogy „a jogász a magántulajdonra való akarat fékezője” (bizonyos fokig tehát valami isteni, szigorúan pártokfeletti s minden materiális dolgon felül emelkedő instancia), mondom, az ilyen megállanitásai igazolását meg sem kísérli.

 

Wells vesszőparipája „a szociális és gazdasági vonatkozások lélektani elemzése.” Szerinte az ember ősidőktől való feilődésének megfelelően három alaptipusa van az embernek: a paraszt, a katona és a pap-tipus. „A modern gazdagok egyrészt a műveltek típusához tartoznak, másrészt a parasztok tipusába, amely tipus elfojtásai következtében irigységre hajlamos” — s ez az utóbbi becsületszavunkra egyáltalán nem marxista frázis. „A két tipusnak a gazdagok közti megoszlására vonatkozólag nincs semmiféle statisztikánk.” Sajnos. Különben Wells matematikai pontossággal megállapítaná, hogy mennyi idő szükséges neveléssel és rábeszéléssel a paraszttipus gazdagnak művelt típussá való nevelésére, ami aztán a szociális kérdést végleg megoldaná! Mert: „a gazdagok egyáltalán nem kívánják a mások szegénységét!” Na, tessék.

 

Azt az ijesztő könnyedséget, amivel Wells ezeket a laposságokat rendkívüli ismeretekként előadja, csak Wells tájékozatlansága mulja felül. Igen, ez a kulturált publicista, aki annyi mindent összeolvasott és annyi sok mindent tud, ott. ahol Oroszországról beszél, ellenére „szívélyes jóindulatának” bámulatos tájékozatlanságról tesz bizonyságot. Amit pl. a kolchozokról és a sovchozokról ir, az tiszta fecsegés. Ezek a helyei könyvének nyüzsögnek az objektive hamis adalékoktól. (Prága)

No comments so far!
Leave a Comment


Prágai Magyar közösségi portál
Ön a Prágai magyar portál oldalain van.
ADY ENDRE DIÁKKÖR Ryťířská 27 Praha 1 110 00
Balassi Intézet Prágai magyar kulturális intézet
Budapest étterem Slezská 909/86 130 00 Praha 3 +420 602 221 323
Coexistentia - Együttélés Politikai Mozgalom
CSMMSZ Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége
CSMOT Csehországi Magyar Orvosok Társasága tel: +420/724/086566
GÖRGEY ARTÚR TÁRSASÁG Rez 45 Husinec Rez CZ 250 68 Telefon: + 420 220 940 190 + 420 266 172 073
Iglice egylet Spolek Iglice Egylet, Slunečnicová 2975/3, Praha 10, 106 00 tel: 604 456 604 (Serédi László)
Közép-Európai Tanulmányok Tanszék Katedra středoevropských studií Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze náměstí Jana Palacha 2 116 38 Praha 1 tel.: +420 221 619 819
Mille-Domi Dům národnostních menšin – Praha II. emelet Vocelova602/3 120 00 Praha 2
Nyitnikék
Magyar Köztársaság Prágai Nagykövetség Pod Hradbami 17, Praha 6-Střešovice +(420)-220-317-200
PRÁGAI REFORMÁTUS MISSZIÓI GYÜLEKEZET Prága 1, Klimentská ulice 18
Pszicho-klub