Kisebbségi törvények
Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin

Monitorovací aktivity, přehled monitorovacích zpráv, publikace

Dokument stanoví ochranu práv příslušníků národnostních menšin v rámci evropských standardů. Česká republika Úmluvu podepsala dne 28. dubna 1995, ratifikační listina byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Úmluvy, dne 18. prosince 1997. Úmluva pro Českou republiku vstoupila v platnost 1. dubna 1998. Český překlad dokumentu je publikován ve Sbírce zákonů České republiky pod č. 96/1998 Sb.

Informační leták k Rámcové úmluvě (dokument pdf; 640 kB)

Přehled monitorovacích zpráv k plnění Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin

Přistoupením k Rámcové úmluvě se Česká republika zároveň zavázala k odevzdávání pravidelných monitorovacích zpráv o plnění závazků plynoucích z úmluvy.

1. monitorovací cyklus (1999)

typ dokumentu česká verze anglická verze
Periodická zpráva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1_periodická zpráva

Doplnění 1_periodické zprávy(publikováno v r. 1999).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1_report_en

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/04/1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko Poradního výboru k periodické zprávě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1_opinion_en

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/01/2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář ČR ke stanovisku Poradního výboru 1_komentář ČR ke stanovisku Poradního výboru
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dokument pdf; 272 kB; publikováno 3. 06. 2002)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1_cr_comments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Published on 25/01/2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy 1. Rezoluce Výboru ministrů
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dokument pdf; 113 kB; publikováno 3. 06. 2002)

Resolution ResCMN(2002)2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/02/2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. monitorovací cyklus (2004)

typ dokumentu česká verze anglická verze
Periodická zpráva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. periodická zpráva + příloha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(usnesení vlády ze dne 16. června 2004 č. 618, publikováno 15. 08. 2004 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2_report_en
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2_annex_en

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko Poradního výboru k periodické zprávě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2_stanovisko Poradního výboru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dokument pdf; 259 kB; publikováno 21.6.2005)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2_opinion_en

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář ČR ke stanovisku Poradního výboru 2. komentář ČR ke stanovisku Poradního výboru (publikováno 18. 7. 2005; usnesení ze dne 7. července č. 858);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2_cr_comments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Received on 18/07/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made public on 26/10/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rezoluce Výboru ministrů (dokument pdf, 92 kB; publikováno 11. července 2006, viz přílohy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolution ResCMN(2006)2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/03/2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dokument pdf; 76 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. monitorovací cyklus (2009)

typ dokumentu česká verze anglická verze
Periodická zpráva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. periodická zpráva

(usnesení vlády ze dne 20. dubna 2009 č. 459)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3_report_en
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko Poradního výboru k periodické zprávě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. stanovisko 3rd report
Komentář ČR ke stanovisku Poradního výboru Komentář projednán vládou dne 14. března 2012 (usnesení č. 163) 3 CR comments
Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy Resolution 12/12/2012
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Východiska pro III. monitorovací cyklus, přijatá Výborem ministrů – viz přílohy (anglický text zde).

4. monitorovací cyklus (2014)

typ dokumentu česká verze anglická verze
Periodická zpráva 4. periodická zpráva (usnesení vlády č. 204 ze dne 2. dubna 2014)
Stanovisko Poradního výboru k periodické zprávě
Komentář ČR ke stanovisku Poradního výboru
Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy


Aktivity spojené s monitorovacím procesem:

Záznam z Následného semináře o implementaci Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin (publikováno 24. října 2007)

  Záznam z návštěvy poradního výboru pro Rámcovou úmluvu o ochraně národnostních menšin (publikováno 23. 3. 2005), viz přílohy.

  Zápis ze schůzky zástupců národnostních menšin se zástupci Saamského sněmu z Norska a Švédska, která proběhla 19. listopadu 2004 na Úřadu vlády za přítomnosti velvyslanců Norského království, Švédska a Norska (dokument pdf; 111 kB). Ukázka tradičního saamského zpěvu (YOIK) – skupina Vajas, která vystoupila v Praze v rámci kulturní akce Skandinávský podzim – Sámi festival. (publikováno 16. 12. 2004).

Komentáře Poradního výboru

Jako doplněk ke Stanoviskům o plnění Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin v jednotlivých státech Poradní výbor vygeneroval na konci prvého monitorovacího cyklu v rámci snahy o sumarizování zkušeností průřezový přístup ve své činnosti. Jeho výsledky mají podobu Komentářů k jednotlivým otázkám.

Dosud byly přijaty dva takové komentáře (odkazy – viz níže) a lze očekávat v následujících letech přijetí dalších, měly by pomoci vést členské státy a ostatní v plnění závazků daných Rámcovou úmluvou. Anglické originály jsou zde:

Komentář ke vzdělávání (česky, ke stažení viz připojené dokumenty) a

Komentář k efektivní účasti na kulturním, sociálním a ekonomickém životě a veřejných záležitostech (česky,  ke stažení viz připojené dokumenty).


Publikace k implementaci Rámcové úmluvy:

  Sborník příspěvků ze semináře o implementaci zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin v ČR. Koloděje, 2. prosince 2003, Praha 2004 (dokument pdf; 260 kB; publikováno 23. 04. 2004).

ramcova_umluva_2

200611_preklad_dh-min__2005_011_final__e_

200611_preklad_cz_1

druha_resoluce_vyborministru_1

komentar_poradni_vybor_vzdelavani_1

komentar_poradni_vybor_ucast_1

pvre_zapis

to_jo_vychodiska_treti_zprava

iii_periodicka_zprava

iii_periodicka_zprava_1

08_2_stanovisko_poradnivybor

ramcovka_letak

No comments so far!
Leave a Comment


Prágai Magyar közösségi portál
Ön a Prágai magyar portál oldalain van.
ADY ENDRE DIÁKKÖR Ryťířská 27 Praha 1 110 00
Balassi Intézet Prágai magyar kulturális intézet
Budapest étterem Slezská 909/86 130 00 Praha 3 +420 602 221 323
Coexistentia - Együttélés Politikai Mozgalom
CSMMSZ Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége
CSMOT Csehországi Magyar Orvosok Társasága tel: +420/724/086566
GÖRGEY ARTÚR TÁRSASÁG Rez 45 Husinec Rez CZ 250 68 Telefon: + 420 220 940 190 + 420 266 172 073
Iglice egylet Spolek Iglice Egylet, Slunečnicová 2975/3, Praha 10, 106 00 tel: 604 456 604 (Serédi László)
Közép-Európai Tanulmányok Tanszék Katedra středoevropských studií Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze náměstí Jana Palacha 2 116 38 Praha 1 tel.: +420 221 619 819
Mille-Domi Dům národnostních menšin – Praha II. emelet Vocelova602/3 120 00 Praha 2
Nyitnikék
Magyar Köztársaság Prágai Nagykövetség Pod Hradbami 17, Praha 6-Střešovice +(420)-220-317-200
PRÁGAI REFORMÁTUS MISSZIÓI GYÜLEKEZET Prága 1, Klimentská ulice 18
Pszicho-klub