Kisebbségi törvények
Evropská Charta regionálních či menšinových jazyků

Dokumenty k průběhu ratifikačního procesu

 

O přípravě ratifikace Charty vyšel článek v časopisu Veřejná správa(číslo 46, ročníku 2005).


Návrh na ratifikaci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků (ETS 148), otevřené k podpisu členským státům Rady Evropy ve Štrasburku dne 5. listopadu 1992: usnesení vlády ze dne 7. prosince 2005 č. 1574 s přílohou Prohlášení České republikytýkající se splnění závazků vyplývajících z Evropské charty regionálních či menšinových jazyků; důvodová zpráva (viz příloha);anglický text charty, její český překlad (viz níže), výkladová zpráva (dokument pdf; 226 kB; publikováno 9. prosince 2005).


Překlady Charty ve 49 jazycích.


Přehled monitorovacích zpráv k plnění Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Přistoupením k Evropské chartě se Česká republika zároveň zavázala k odevzdávání pravidelných monitorovacích zpráv o plnění závazků plynoucích z úmluvy.

typ dokumentu 1. monitorovací cyklus 2. monitorovací cyklus 3. monitorovací cyklus
česky anglicky česky anglicky česky anglicky
Periodická zpráva zde zde zde zde
dne 25. února 2008 schválena vládou (usnesení č. 172) dne 8. června 2011 schválena vládou (usnesení č. 425)
doplněk 1. Periodické zprávy zde(pouze anglicky)
Hodnotící zpráva zde

doporučení Výboru ministrů – viz přílohazde

zveřejněna 9. prosince 2009zde    Komentářzdezdezde    dne 26. srpna 2009 schválen vládou  (usnesení č. 1060)dne 12. září 2012 schválen vládou (usnesení č. 673)

charta_cz_1

III_komentar_opravy_msmt_000

recommendation_1_cz

duvodova_zprava_vlada_2005

CzechECRML1_cs

CzechECRML1_en

No comments so far!
Leave a Comment


Prágai Magyar közösségi portál
Ön a Prágai magyar portál oldalain van.
ADY ENDRE DIÁKKÖR Ryťířská 27 Praha 1 110 00
Balassi Intézet Prágai magyar kulturális intézet
Budapest étterem Slezská 909/86 130 00 Praha 3 +420 602 221 323
Coexistentia - Együttélés Politikai Mozgalom
CSMMSZ Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége
CSMOT Csehországi Magyar Orvosok Társasága tel: +420/724/086566
GÖRGEY ARTÚR TÁRSASÁG Rez 45 Husinec Rez CZ 250 68 Telefon: + 420 220 940 190 + 420 266 172 073
Iglice egylet Spolek Iglice Egylet, Slunečnicová 2975/3, Praha 10, 106 00 tel: 604 456 604 (Serédi László)
Közép-Európai Tanulmányok Tanszék Katedra středoevropských studií Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze náměstí Jana Palacha 2 116 38 Praha 1 tel.: +420 221 619 819
Mille-Domi Dům národnostních menšin – Praha II. emelet Vocelova602/3 120 00 Praha 2
Nyitnikék
Magyar Köztársaság Prágai Nagykövetség Pod Hradbami 17, Praha 6-Střešovice +(420)-220-317-200
PRÁGAI REFORMÁTUS MISSZIÓI GYÜLEKEZET Prága 1, Klimentská ulice 18
Pszicho-klub