AED publikációk
AED / Megemlékezés Blaskovics József professzorról

„Jó ember”

Megemlékezés Blaskovics József professzorról

születésének 100. évfordulója alkalmával

#

Nemcsak nálunk, magyaroknál, de más nemzeteknél, különböző kultúrájú népeknél is az a mondás járja, hogy igazi nagy emberek azok, akik nagy tudásuk, tetteik, kimagasló alkotásaik mellett szerények is.

Valahányszor hallottam itthon vagy a nagyvilágban e bölcs mondást, mindig eszembe jutott volt tanárom, Blaskovics József professzor, mindnyájunk kedves Józsi bácsija. A nagy emberek ilyenfajta jellemzése ugyanis teljesen megegyezik az ő személyiségével és erényével. A felvidéki ímely kis község nagy szülötte tehetségével, kiváló nyelvérzékével, széleskörű filológiai és történelmi ismereteivel, sokrétű munkásságával nagy nemzetközi elismerést, a turkológia terén mondhatnék világhírnevet szerzett. Ugyanakkor megmaradt egyszerű, szolid, másokat tisztelő, segítőkész és barátságos embernek, egyszerűen mondva „jó embernek”.

Amikor a hatvanas évek elején a prágai Károly Egyetem Bölcsészeti Karán Blaskovics docens úr törökszakos diákja lettem és kérésére bemutattam

szüléimét, édesapámról mondván, hogy jó ember és gondos családapa volt, ő ezekkel a szavakkal reagált: mindenki számára az a legnagyobb megtiszteltetés, ha azt mondják róla, hogy jó ember. Nem kell semmiféle szuperlativuszokban beszélni, ebben minden benne van. Tanár létére nagyon közvetlen volt diákjaihoz, és minket is arra kért, hogy Józsi bácsinak szólítsuk. Nagyon szépen jellemezte Józsi bácsit első diákja a hungarológián: Richard Pražák, a brünni Masaryk Egyetem professzora és Csehország volt budapesti nagykövete a Prágai Tükör c. folyóirat főszerkesztőjének adott interjújában (a 2000/4. számában jelent meg) így fogalmazott: „Nagyon barátságos ember volt, akinek a tanítványaival nemcsak hivatalos, hanem baráti kapcsolata is volt”. Példának felhozta azt az esetet, amikor az első vizsga után meghívta diákjait egy bor melletti baráti találkozóra; még hegedült is nekik, és sok szép magyar népdalra megtanította őket.

Hát ilyen szerény és jó ember volt Józsi bácsi haláláig. Pedig a több mint félévszázados pedagógiai és tudományos pályafutása során elért nagy sikerei joggal válthattak volna ki benne erős önérzetet és szerénytelenséget is. Hadd említsem meg, hogy 1950-ben ő hozta létre a Károly Egyetemen a hungarológiai szemináriumot, 1955-ben meg a turkológiái szubkatedrát. Számos tankönyvet írt főiskolai hallgatók részére, ezek közé tartozik: Učebnice maďaršiny, Prága 1954 (skriptum), Učebnice maďarštiny, Díl I. Úvod do maďarštiny, Prága 1955, Státní pedagogické nakladatelství, dotisk 1957,

Magyar normatív nyelvtan /Maďarská normativní mluvnice, 1957, Magyar nyelvkönyv /Učebnice maďarštiny, 1966, Ladislav Hradský társszerzővel a Magyar nyelv önállóan tanulóknak / Maďarština pro samouky, 1963, Magyar- cseh és cseh-magyar zsebszótár, 1968, Dějiny nové turecké literatury, Prága, 1953, Státní pedagogické nakladatelství, Učebnice turečtiny, Díl I. Úvod do turečtiny, Prága 1964, SPN, Učebnicve turečtiny, druhé vydání, Prága 1970. Nagy nemzetközi elismerést érdemelt ki az „Arabské, turecké a perzské rukopisy Univerzitnej knižnice v Bratislavě c. könyvével, mely 1961-ben jelent meg Pozsonyban. Igen értékesek művei, melyekben török forrásműveket dolgozott fel: Rimavská Sobota pod osmansko-tureckým panstvom, In: Kapitoly z dějin a prírody okresu Rimavská Sobota, Pozsony 1968, Rimavská Sobota v čase osmansko-terckého panstva, 1974, Rimaszombat a török hódoltság korában, In: Irodalmi Szemle, Pozsony, 1983, Rimaszombat és vidéke a török hódoltság korában, Budapest 1989, Rimaszombat és vidéke a török hódoltság korában, szlovák eredetiből Ozogány Ernő fordította, Pozsony 1995, Vojtech Kopčan társszerzővel Nové Zámky pod tureckou nadvládou 1663-1685, Érsekújvár, HNB, 1985, Érsekújvár az oszmán-török hódoltság korában (1663- 1685, In: Castrum Novum, Érsekújvár 1986, Érsekújvár és vidéke a török hódoltság korában, Budapest 1989.

Józsi bácsi nagy szakértője volt az úgynevezett szijákat-nak, az Oszmán­török Birodalomban a Magas Porta, a szultán és a nagyvezér közötti

levelezésben használt titkos írásnak. Emlékszem rá, mikor a hatvanas évek

r

elején az isztanbuli Állami Levéltár tudós kutatói jöttek utána Prágába azzal a felkéréssel, hogy segítsen nekik megfejteni az ezzel az írással készült okiratokat. E területen végzett munkássága is hozzájárult ahhoz, hogy megválasztották a Türk Dili Kurumu (a Török Tudományos Akadémia Török Nyelv Intézete) külföldi tagjává.

Gazdag fordítói tevékenységet is folytatott. Nem csak anatóliai török, de tatár, azeri, türkmén, és kazah nyelvről is fordított verseket és elbeszéléseket magyar, szlovák és cseh nyelvre, például: Nazim Hikmet, Bojujúce srdce, Pozsony 1951, Sabahattin Ali, Yeni Dünya, Pozsony 1952, Sabahattin Ali: Anatolské příběhy, Prága 1963. A legértékesebbek közé tartoznak régi török történeti munkák fordításai, mindenek előtt a Magyarok története, Tarih-i Üngürüs, mely nem sokkal a halála előtt jelent meg Budapesten.

Mint volt „adys” szeretném hangsúlyozni, hogy Józsi bácsi ott volt már az Ady Endre Diákkör alapításánál 1957-ben, és tagjaival tartotta a kapcsolatot életének utolsó évéig. Sok szép visszaemlékezésünk van értékes előadásaira, beszélgetéseire velünk az AED rendezvényein. Jó tanácsainak köszönhetően sokunk megállta helyét olyan nehéz időkben is, mint amilyen a Prágai Tavasz után következett. Erősítette bennünk nemzeti önazonosság-tudatunkat, szeretetünket anyanyelvűk, történelmünk és szülőföldünk – Felvidék iránt.

No comments so far!
Leave a Comment


Prágai Magyar közösségi portál
Ön a Prágai magyar portál oldalain van.
ADY ENDRE DIÁKKÖR Ryťířská 27 Praha 1 110 00
Balassi Intézet Prágai magyar kulturális intézet
Budapest étterem Slezská 909/86 130 00 Praha 3 +420 602 221 323
Coexistentia - Együttélés Politikai Mozgalom
CSMMSZ Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége
CSMOT Csehországi Magyar Orvosok Társasága tel: +420/724/086566
GÖRGEY ARTÚR TÁRSASÁG Rez 45 Husinec Rez CZ 250 68 Telefon: + 420 220 940 190 + 420 266 172 073
Iglice egylet Spolek Iglice Egylet, Slunečnicová 2975/3, Praha 10, 106 00 tel: 604 456 604 (Serédi László)
Közép-Európai Tanulmányok Tanszék Katedra středoevropských studií Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze náměstí Jana Palacha 2 116 38 Praha 1 tel.: +420 221 619 819
Mille-Domi Dům národnostních menšin – Praha II. emelet Vocelova602/3 120 00 Praha 2
Nyitnikék
Magyar Köztársaság Prágai Nagykövetség Pod Hradbami 17, Praha 6-Střešovice +(420)-220-317-200
PRÁGAI REFORMÁTUS MISSZIÓI GYÜLEKEZET Prága 1, Klimentská ulice 18
Pszicho-klub