CSMMSZ publikációk
2005/5 Rákos Péterre emlékezünk

2005/5, PRÁGAI TÜKÖR, Rákos Péterre emlékezünk

Eredeti cikk:

A Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének alapító tagja, lapunk, a Prágai Tükör arculatának alakítója, szerkesztőbizottságának elnöke, egy időben főszerkesztője. Az idén lett volna nyolcvan esztendős. Három éve távozott közülünk. Kollégája-barátja, Zeman László szavaival élve: „talán nem is értjük még ma igazán, mit is vesztett távozásával a magyarságtudomány, és egyáltalán a magyar tudományosság”. Ne habozzunk hozzátenni önös indíttatásunkat: Szövetségünk és a Prágai Tükör is.

* * * * *

Rákos Pétert, a pedagógust, irodalomtudóst, hungarológust és kultúraközvetítőt idézték azon az emlékülésen, melyet 2005. november 7-én tartottak a budapesti Cseh Centrumban a Nemzetközi Magyarságtudományi Társasággal és az MTA Irodalomtudományi Intézettel karöltve, jeles tudósok, műfordítók, tanárok, kollégák, egykori prágai lektorok, diákok, barátok és az érdeklődő magyar közönség jelenlétében. A rendezvényen részt vett Eva Rákosová, Rákos Péter özvegye is, az emlékülést Hana Hubáčková asszony, a Cseh Köztársaság magyarországi nagykövete nyitotta meg.

Nehéz tömören összegezni mindazt, ami az előadások és az azt követő felszólalások, majd a kötetlen beszélgetések során elhangzott, kirajzolódott. A „szigorú”, pontos és következetes tudósi profilt végigkísérte a nem csak a fényképéről sugárzó kedves, baráti arca, az egyes előadásokban fel-felidézett s személyétől elválaszthatatlan bölcs humora, anekdotizmusa, emberi, pedagógusi bája, amely oly vonzóvá tette és a rendezvényen részt vevők arcára is a meghitt együttlét derűjét varázsolta.

Itt és most talán azt idézzük fel, ami éppen lapunkban és Szövetségünkben végzett munkájával kapcsolatos, s amiről az ülésen – értelemszerűen – kevés szó esett.

Rákos Péter Szövetségünk és lapunk alapító okiratainak, programnyilatkozatának szövegét, szövegtervezetét tette az asztalra, gyakorlatilag kész, később is, ma is alig-alig módosított változatban. Megvitatandó szövegként hozta, szigorúan ragaszkodva a „névtelenséghez” és a kritikai észrevételekhez, módosításokhoz, vitához. Nem szerénységből, szeméremből, ahogy vélhetnénk és vélték is sokan. Elvből. Mint ahogyan kedvesen és óvón, de elvből hárította el a Szövetség tiszteletbeli elnökségét is, mondván: „nem vagyok szeplőtelen fogantatás”. Előrelátó volt, még ha mégoly szégyenteljes is, hogy ennek a mondatnak lehet még és, sajnos, van is ma tartalma. Sohasem személye, mindig az ügy szolgálata lebegett szeme előtt, mely ügyet s mely szolgálatot a 20. század embertelen megpróbáltatásait megélt sorsa, egyedülálló műveltsége, pedagógusi, tudósi, emberi magatartása tett hitelessé. Felelős demokrataként, hogy legyen még jelentése e szókapcsolatnak.

A közvetlen, közismert, de legalábbis ismert bensőségesebb életrajzi adatok hiányát jól érzékel(het)ték annak a Nap Kiadó jóvoltából megjelent monográfiának az írói is – jelesül G. Kovács László és Filep Tamás Gusztáv – akiknek Rákos Péterről írott kitűnő munkáját éppen az emlékülésen mutatta be Szörényi László (írását következő számunkban közöljük). A személyes vonatkozásokból leginkább levelezéseiből – melyekből az emlékülésen egykori tanítványa Fukári Valéria idézett néhányat -, a Zeman László által írt és az emlékülésnek megküldött személyes emlékeket felidéző írásból, a Rákos Péter pedagógiai tevékenységét bemutató előadásból (Gál Jenő írása a monográfia Bevezetője is) és egy-két felszólalásból kaphattunk némi ízelítőt (ide sorolható az egykori prágai lektor Rudnai Gábor írása is, aki betegsége miatt nem vehetett részt a rendezvényen, de lapunknak megküldte tervezett felszólalásának szövegét).

S habár Szlovákiából és Csehországból sem érkezett meg minden meghívott előadó, a Rákos Péter nemzetek közötti közvetítőszerepét bemutató Fried István, a hungarológián belüli elméleti és gyakorlati tevékenységét szemléltető Jankovics József, az irodalomtudományon (módszertanon) belüli érdemeit méltató Bojtár Endre és a nemzeti identitás kérdéseivel foglalkozó munkáit elemző Berkes Tamás előadásai így is összességében méltón és hivatottan jelezték mindazon területeket, melyek Rákos Péter szakmai pályafutásának pillérei, vissza-visszatérő elemei voltak.

Az alábbiakban az elhangzott előadások, felszólalások és az adott alkalomra készült írások szerkesztett változatát közöljük.

No comments so far!
Leave a Comment


Prágai Magyar közösségi portál
Ön a Prágai magyar portál oldalain van.
ADY ENDRE DIÁKKÖR Ryťířská 27 Praha 1 110 00
Balassi Intézet Prágai magyar kulturális intézet
Budapest étterem Slezská 909/86 130 00 Praha 3 +420 602 221 323
Coexistentia - Együttélés Politikai Mozgalom
CSMMSZ Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége
CSMOT Csehországi Magyar Orvosok Társasága tel: +420/724/086566
GÖRGEY ARTÚR TÁRSASÁG Rez 45 Husinec Rez CZ 250 68 Telefon: + 420 220 940 190 + 420 266 172 073
Iglice egylet Spolek Iglice Egylet, Slunečnicová 2975/3, Praha 10, 106 00 tel: 604 456 604 (Serédi László)
Közép-Európai Tanulmányok Tanszék Katedra středoevropských studií Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze náměstí Jana Palacha 2 116 38 Praha 1 tel.: +420 221 619 819
Mille-Domi Dům národnostních menšin – Praha II. emelet Vocelova602/3 120 00 Praha 2
Nyitnikék
Magyar Köztársaság Prágai Nagykövetség Pod Hradbami 17, Praha 6-Střešovice +(420)-220-317-200
PRÁGAI REFORMÁTUS MISSZIÓI GYÜLEKEZET Prága 1, Klimentská ulice 18
Pszicho-klub