Kisebbségi törvények
SZEMZŐ TIBOR – FORGÁCH ANDRÁS: AZ ÜZENET – DR. KAFKA UTOLSÓ SZERELME

2019. június 25., 20.00, Nová scéna Národního divadla, Národní 4, Praha 1 Mozi-oratórium   Franz Kafka novellájában a császár a halálos ágyán üzenetet küld legutolsó alattvalójának, a nagy ...

Sborník příspěvků ze semináře o implementaci zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin v ČR

SEKRETARI.T RADY VL.DY ČESK. REPUBLIKY PRO N.RODNOSTN. MENŠINY ve spolupr.ci se SEKRETARI.TEM PORADN.HO V.BORU PRO R.MCOVOU .MLUVU O OCHRANĚ N.RODNOSTN.CH MENŠIN RADY EVROPY SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ ze semináře ...

Sborník příspěvků ze semináře o dosavadních poznatcích z postupu ratifikace Charty ve vybraných zemích Rady Evropy

Úřad vlády ČR Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny K problematice ratifikace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice Sborník příspěvků ze semináře ...

Charta (Co bychom měli vědět)

Charta Co bychom měli vědět? Informační text orgánům veřejné správy k Evropské chartě regionálních či menšinových jazyků s ohledem na její uplatnění v praxi Praha 2006 1 Úřad vlády ČR ...

Národnostně menšinová politika České republiky

1 ÚVODEM V roce 1994 vyšla publikace Průvodce právy příslušníků národnostních menšin v České republice (zpracovali a k vydání připravili Hana Frištenská a Andrej Sulitka, 2. vyd. Praha 1995), ...

Výbory pro národnostní menšiny v kontextu aktuálních potřeb. Informační a metodický průvodce

1 2 V¯BORY PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY V KONTEXTU AKTUÁLNÍCH POTŘEB Informační a metodický průvodce PRAHA 2009 3 Výbory pro národnostní menšiny v kontextu aktuálních potřeb Informační a metodický ...

Bilaterální dokumenty Práva národnostních menšin v České republice zohledňují též bilaterální smlouvy a dohody, jimiž je ČR vázána (dokumenty v pdf). Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou ...

Monitorovací aktivity, přehled monitorovacích zpráv, publikace Dokument stanoví ochranu práv příslušníků národnostních menšin v rámci evropských standardů. Česká republika Úmluvu podepsala dne ...

Dokumenty k průběhu ratifikačního procesu   O přípravě ratifikace Charty vyšel článek v časopisu Veřejná správa(číslo 46, ročníku 2005). Návrh na ratifikaci Evropské charty regionálních ...

Záznam z Následného semináře o implementaci Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin   Praha, Lichtenštejnský palác, 15. října 2007 Přítomni za Radu Evropy (Poradní výbor):Lidija ...


Prágai Magyar közösségi portál
Ön a Prágai magyar portál oldalain van.
ADY ENDRE DIÁKKÖR Ryťířská 27 Praha 1 110 00
Balassi Intézet Prágai magyar kulturális intézet
Budapest étterem Slezská 909/86 130 00 Praha 3 +420 602 221 323
Coexistentia - Együttélés Politikai Mozgalom
CSMMSZ Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége
CSMOT Csehországi Magyar Orvosok Társasága tel: +420/724/086566
GÖRGEY ARTÚR TÁRSASÁG Rez 45 Husinec Rez CZ 250 68 Telefon: + 420 220 940 190 + 420 266 172 073
Iglice egylet Spolek Iglice Egylet, Slunečnicová 2975/3, Praha 10, 106 00 tel: 604 456 604 (Serédi László)
Közép-Európai Tanulmányok Tanszék Katedra středoevropských studií Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze náměstí Jana Palacha 2 116 38 Praha 1 tel.: +420 221 619 819
Mille-Domi Dům národnostních menšin – Praha II. emelet Vocelova602/3 120 00 Praha 2
Nyitnikék
Magyar Köztársaság Prágai Nagykövetség Pod Hradbami 17, Praha 6-Střešovice +(420)-220-317-200
PRÁGAI REFORMÁTUS MISSZIÓI GYÜLEKEZET Prága 1, Klimentská ulice 18
Pszicho-klub